Project Category: Alman dili kursları

Ana səhifə / Alman dili kursları
Biznes Alman dili
Project

Biznes Alman dili

Biznes Alman dili kursunda siz əsasən Almaniyada gərəkli olan iş dilini öyrənəcəksiniz.

C1 Fərdi kurs
Project

C1 Fərdi kurs

C1 səviyyəsində Alman dilinin öyrədilməsi üçün Fərdi kurs

C1 Standart kurs
Project

C1 Standart kurs

C1 səviyyəsində Alman dilinin öyrədilməsi üçün Standart kurs

B2 Fərdi kurs
Project

B2 Fərdi kurs

B2 səviyyəsində Alman dilinin öyrədilməsi üçün Fərdi kurs

B2 Standart kurs
Project

B2 Standart kurs

B2 səviyyəsində Alman dilinin öyrədilməsi üçün Standart kurs

B1 Fərdi kurs
Project

B1 Fərdi kurs

B1 səviyyəsində Alman dilinin öyrədilməsi üçün Fərdi kurs

B1 Standart kurs
Project

B1 Standart kurs

B1 səviyyəsində Alman dilinin öyrədilməsi üçün Standart kurs

A2 Standart kurs
Project

A2 Standart kurs

A2 səviyyəsində Alman dilinin öyrədilməsi üçün Standart kurs

A2 Fərdi kurs
Project

A2 Fərdi kurs

A2 səviyyəsində Alman dilinin öyrədilməsi üçün Fərdi kurs

A1 Fərdi kurs
Project

A1 Fərdi kurs

A1 səviyyəsində Alman dilinin öyrədilməsi üçün Fərdi kurs

A1 Standart kurs
Project

A1 Standart kurs

A1 səviyyəsində Alman dilinin öyrədilməsi üçün Standart kurs